Đánh giá EndChainEndchain này là gì?


Endchain Marker là mt chương trình s thay đi cách t chc thc hin trong sut ngành công nghip mt cách hiu qu v chi phí.

EndChain cung cp gói hu cn toàn din và chi phí thp có li cho tt c các bên ca chui cung ng. Trong khi hu hết các thương hiu tái chế tp trung vào các sn phm cao cp, EndChain tp trung vào th trường khu vc th trường thp và
trung bình đã b b qua quá lâu. EndChain có th tham gia th trường này do tính đơn gin và chi phí thp ca h thng so vi các thiết b đánh du khác tp trung vào các chip NFC đt tin hoc các đu vào th công.

Làm thế nào điều này sẽ làm việc?


EndChain nhm mc đích tiếp cn mi lĩnh vc ca chui cung ng, bao gm c th trường cũ. Sn phm ca chúng tôi s có giá c phi chăng, cho phép thm chí mi ngày đ theo dõi các sn phm trên blockchain. Các chc năng b sung cho các kết ni gia chui cung ng và cho phép thiết lp các subchains, tăng thêm s liên quan ca sn phm cho chui cung ng.

Ai quan tâm đến EndChain?


EndChain cung cp mt gói cung cp đy đ và tiết kim chi phí giúp tt c các bên trong chui cung ng. Trong khi hu hết các th tin ích đu tp trung vào các sn phm cao cp, EndChain tp trung vào th trường thp đến trung bình, mt khu vc đã b b qua quá lâu. EndChain có th tham gia th trường này do s d dàng và giá thành thp ca h thng ca chúng tôi so vi các mã thông báo khác tp trung vào các chip NFC đt tin hoc đu vào th công.

 

Tạo giá trị

 

Mt công ty blockchain ch có th mnh m như nn kinh tế ca nó. EndChain cam kết vi người dùng doanh nghip và nhà đu tư. Đ đm bo rng nhu cu ca c hai bên được đáp ng, nn kinh tế t điu tiết gim phát s được s dng. Các công ty s được khuyến khích mua và gi mã thông báo EndChain đ mua mã QR, nhp vào các hp đng thông minh và truy cp lung d liu. Mt t l phn trăm ca bng được liên kết vi các tính năng này s được "đt cháy" đ gim s lượng mã thông báo hin có. Nếu giá tr th trường ca EndChain vn gi nguyên,
thì giá ca tng mã thông báo s tăng lên.

Điều này giúp người mua EndChain như thế nào?

 

Vi mt cơ s khách hàng tim năng ln, EndChain có th làm vic trc tiếp đ bán sn phm ca chúng tôi. 2-4% doanh thu nhn được t vic bán s được dành đ ghi các du hiu EndChain. Điu này s giúp gim s lượng mã thông báo EndChain trong thi gian dài; do đó tăng giá. Bi vì hu hết các công ty phi lp kế hoch và ngân sách, h thường mua và gi mt lot các mã thông báo EndChain. Điu này s to ra s h tr mnh m cho th trường EndChain.

Thông tin mã thông báo

Vòng 1 (1,5 triu USD) 0,16 USD (thưởng 50%)
Vòng 2 (USD 3,0 m) 0,18 USD (35% tin thưởng)
Vòng 3 (3,5 triu USD) 0,20 USD (thưởng 20%)
Vòng 4 (3,5 triu USD) 0,22 USD (thưởng 10%)
Vòng 5 (3,5 triu đô la M) 0,24 đô la M (5 hòa, 40.000 mã mi th)
Mũ mm: 4.000.000 USD
Mũ cng: 15000000 USD

Phân phối mã thông báo và tiền

docinek.com

Để biết thêm thông tin về dự án EndChain:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Rento Global Sharing App

Nano trading in the British pound on the London Stock Exchange floor

Athero ICO