Hệ sinh thái số hóa tài sản IDA


Tổng quan

Cộng đồng sinh học số hóa tài nguyên IDA ("Hệ sinh thái IDA") sẽ thúc đẩy sự số hóa của nền kinh tế thực sự bằng cách sử dụng kế hoạch hành động số hóa tài nguyên sáng tạo, tham gia đổi mới blockchain, ý thức nhân tạo (AI), sự tiến bộ của Internet (IoT), thông tin thúc đẩy tài chính và robot di động. Hệ sinh thái IDA trao quyền cho thông tin để thực sự thiết lập các nguồn lực với quyền sở hữu nâng cao về quyền sở hữu trên blockchain. Trong khi chờ đợi, nó xây dựng sự sẵn có và khóa học của các nguồn lực chính hãng, thông qua việc tạo ra một "Web của mọi thứ" để thúc đẩy số hóa của nền kinh tế chính hãng. Hệ sinh thái IDA cung cấp một sự sắp xếp số hóa tài nguyên liên doanh và tính hữu ích để lắp ráp một hệ thống sinh học phát triển để kinh doanh tất cả các nguồn lực chính hãng đủ tiêu chuẩn.

Lý lịch


Thế kỷ 21 có thể được xem là buổi bình minh của nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa. Các mô hình kinh doanh truyền thống và thị trường đang giằng co cho các mức độ khác nhau của sự gián đoạn từ sự trưởng thành của các công nghệ thông tin nhanh chóng phát triển. IDA đang tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu tích hợp các nền kinh tế thực và dữ liệu, cung cấp một giải pháp số hóa hoàn chỉnh sử dụng Internet of Things (IoT), dữ liệu lớn và trí thông minh nhân tạo trên khối chuỗi công cộng tài sản được số hoá.


Sự cải tiến của Internet đã tạo ra các cơ sở cho một giới thiệu thông tin đang phát triển mạnh mẽ. Những phát triển trong xây dựng thông tin đã được nhanh chóng từ các tế bào tổng thể ròng, đo lường quan trọng, Web of Items (IOT), thiết kế cái nhìn sâu sắc, và chuỗi vuông. Buổi giới thiệu dữ liệu là lĩnh vực phát triển nhanh nhất và cực kỳ rực rỡ của giai đoạn hiện tại của họ, và hơn nữa sự thay đổi của các tổ chức thường xuyên đang vội vã. IDA trích dẫn những thông tin chi tiết quảng cáo bên trong Hoa Kỳ đã lên tới 10,8 nghìn tỷ 75000 từ 20-16, bao gồm 58,3% GDP của họ. Sự khác biệt, các phép đo ở Trung Quốc đã thu được 3,4 nghìn tỷ USD trong thời gian không thể phân biệt được, nói đến 34% GDP.Các thị trường hiểu biết đầu tiên khác hợp nhất Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, 

Tầm nhìn lớn đã được đưa ra bởi các dữ liệu giới thiệu trong phân phối nguồn có giá trị và dòng chất lượng. Sự đầy đủ, quyền lực và nỗ lực của các nguồn tài nguyên lưu hành có thể chỉ là động lực tập trung của cải tiến tiền liên quan. Việc phân phối tài sản giới hạn chi phí liên quan đến xã hội và tiền bạc và là cơ bản để sử dụng chúng. Sự tiến bộ của nền kinh tế chia sẻ sẽ là kết quả của hiệu quả trong phân phối tài sản. 

Phần số hóa vị trí thuận lợi trong việc chỉ định nguồn và phổ biến tài nguyên là như sau: 

Số hóa tăng cường sự nỗ lực thực hiện và chăm sóc các lợi thế và cho phép hướng dẫn để tổ chức gió. 

Bằng cách số hoá các tài sản, cá nhân có thể thấy phần còn lại của tài sản, lĩnh vực kinh doanh chia sẻ của Hôm nay đã tiết lộ. 

Các cải tiến đã được trình bày trong tiêu đề này và hiệu quả tham khảo hữu ích. 

Số hóa tài nguyên đã trở thành một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển thực tế. Sự kết hợp sâu sắc hơn giữa 

hai chính quyền và tiến bộ chuỗi vuông có thể đạt được những giới hạn thay đổi mà thị trường điện tử xa xôi hơn. 

Môi trường số hoá lợi thế của IDA ("IDA eco-framework") sẽ kích động số hóa thị trường chính hãng sử dụng một sự thích nghi kinh doanh số hóa được đẩy mạnh, tham gia đổi mới chuỗi vuông, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), thông tin tài chính, cùng với robot di động. Hệ sinh thái IDA trao quyền cho thông tin để tạo ra các nguồn lực cùng nhau sử dụng quyền sở hữu tiên tiến trên chuỗi vuông. Tại một thời điểm không thể phân biệt, nó làm tăng sự sẵn có và dòng lợi ích, thông qua việc tạo ra một "Web của những gì" mà tiến bộ số hóa của thị trường chính hãng. Thật vậy, ngay cả khuôn khổ sinh thái IDA cũng có tính hữu ích để tạo ra một khung sinh thái phát triển mạnh để ước tính các nguồn lực có đủ điều kiện và trả lời cho một nguồn lực thực hiện. 


Blockchain là một bản ghi được phân tán và vĩnh viễn được bảo vệ trên một tổ chức chia sẻ trực tuyến (P2P) được chia sẻ trực tuyến. Trước khi dữ liệu được ghi lại trong một chuỗi hành động không dây, một công cụ thỏa thuận xác nhận sự giao thoa giữa các trung tâm được chuyển tải từ hệ thống. Sự đổi mới kỷ lục sản xuất này hoàn thành sự đơn giản và cả sự bảo mật đáng chú ý hơn. Trao đổi được hoàn thành bởi các hợp đồng được xác nhận bởi các thành viên trong hệ thống, được bảo vệ bằng mã hóa dữ liệu và được thực hiện bởi nội dung. Bằng cách trao đổi khẳng định bằng các cuộc tụ họp miễn phí trên 20, một thông tin về neo blockchain trong cơ sở dữ liệu. Trái ngược với các cơ sở dữ liệu trong quá khứ nằm rải rác, một blockchain có những phẩm chất kèm theo: 

Trao đổi "tin cậy ít hơn" trao đổi: trao quyền truyền thông an toàn giữa các cuộc tụ họp mà không có sự quan tâm cho đại biểu hoặc giám sát nhanh chóng bên ngoài. Điều này làm mất hoặc giảm cơ hội trao đổi. 

Khách hàng được phê duyệt: khách hàng có quyền lực hoàn thành trên dữ liệu và trao đổi của họ. 

Thông tin rực rỡ: củng cố thêm thông tin đầy đủ hơn với tính thống nhất đáng chú ý hơn; đó là đáng kể hơn, chính xác và thường có sẵn. 

Sturdiness, unwavering chất lượng và tính linh hoạt: sắp xếp phân cấp ngụ ý không có bất kỳ locus bất lực duy nhất, sau đó ngăn chặn các cuộc tấn công nguy hiểm. 

Sự thẳng thắn và chất lượng vĩnh viễn: Bằng cách trục xuất sự cần thiết cho một người ngoài hành tinh, khách hàng được đảm bảo rằng các trao đổi sẽ được thực hiện một cách lộng lẫy bởi một kế hoạch trò chơi được chia sẻ. 

Giải quyết vấn đề môi trường này: Bao gồm cả việc trao đổi trong hồ sơ dân số nói chung làm giảm sự bất thường và phức tạp của việc lưu giữ các báo cáo khác nhau. 

Trao đổi nhanh: Trao đổi liên ngân hàng có thể mất nhiều ngày khác nhau để xử lý và hoàn tất; đặc biệt là ngoài giờ làm việc. Trao đổi trên blockchain có thể được giảm xuống còn phút, và không giới hạn về các quy trình y tế kéo dài. 

Chi phí trao đổi thấp: Do cấu trúc cơ bản của nó, đổi mới blockchain giảm hoặc phân bổ chi phí trao đổi liên quan đến các đại biểu bên ngoài. Thực tế, một blockchain có thể làm tăng sự chắc chắn và chia sẻ thông tin giữa các thành viên. 

Các khung công tác hiện tại phụ thuộc mạnh vào việc quản lý các nền tảng tập trung hoặc một số hướng dẫn. Tính chất cơ bản của đổi mới Blockchain, có thể là như vậy, trao quyền cho các cuộc tụ tập đến bờ biển. Điều này giúp nâng cao năng suất và tính nhất quán thấp hơn, đồng thời giảm chi phí trao đổi. Trong khi cho phép khách hàng trong khu vực tự do mô tả cách tiếp cận tốt nhất để bảo vệ quyền lợi và quyền riêng tư của họ Một blockchain là đáng chú ý trong khả năng của nó để xả dữ liệu nhất định cho dân số tổng thể, và bằng cách theo kịp việc bảo vệ dữ liệu bổ sung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Rento Global Sharing App

Nano trading in the British pound on the London Stock Exchange floor

Athero ICO